inpos
Дисертаційні дослідження Студентські роботи Бізнес-інформація
українська русский
Google
карта 


Логіка

ID: 28_08
Тема: Логіка (варіант №10)
Вид роботи: контрольна
Вартість: 100 грн.
ПЛАН

І. Теоретичне завдання 3
1. Види дедуктивних умовиводів, поняття логіки висловлювань та предикатів. Навести приклади дедуктивного, індуктивного умовиводів та аналогії. 3
ІІ. Практичні завдання 6
1. Вкажіть смисл і значення імені: "економіст". 6
2. Визначте, яке поняття є родовим та видовим: "дії людини", "правові дії". 6
3. Підберіть поняття, підпорядковане поняттю: "цінні папери". Наведіть по одній парі понять, що перебувають у відношенні тотожності, підпорядкування, перехрещення, супідрядності, протиріччя і протилежності. 6
4. Визначте за допомогою колових схем відношення між поняттями: соціальний захист, захист, профспілкові дії, юридичний захист. 7
5. Проведіть операції складання і множення понять: "викладач" і "соціальний працівник". 7
6. Зробіть поділ обсягів даного поняття двома способами. Вкажіть вид поділу, ділиме поняття, члени поділу, основу поділу поняття "ринок". 8
7. Перевірте правильність узагальнення: "договір", "трудовий договір", "соціальний договір". 9
8. Дати логічну характеристику та родовидове визначення, знайти зміст і обсяг, обмежити і узагальнити, провести поділ поняття: "договір". 9
9. Дано судження: "юридична норма виражена в законах і правилах". Визначте його суб'єкт і предикат, якість, кількість, розподіл у ньому термінів. Вкажіть відношення між термінами за допомогою колових схем. 11
10. Чи можуть бути одночасно істинними судження: Е, А? 11
11. Наведіть два приклади некоректних запитань? 11
12. Зробіть логічний висновок із простого судження, якщо це можливо шляхом протиставлення предикатові: "Деякі фахівці не мають вищої освіти". 12
13. Наведіть приклад складного судження, яке має таку логічну структуру: (рЩд)®с. 12
14. Встановіть логічну будову (терміни, засновники, зробіть висновок), фігуру, модус, розподіл термінів у категоричному силогізмі: Деякі студенти мають вищу освіту. Іванов має вищу освіту. Висновок. За допомогою колових схем перевірте правильність висновку і вкажіть загальну схему категоричного силогізму. 12
15. Дані підстави у вигляді складного судження: "Вирок суду може бути або обвинувачувальний або виправдувальний". Зробіть висновок за допомогою умовно-категоричних умовиводів: modus tollendo ponens і modus ponendo tollens. Запишіть вираз у символічній формі. 13
16. Навести п’ять прикладів на індуктивні методи встановлення причинних зв’язків між явищами із соціальної практики (на вибір студента). 14
17. Навести приклади аналогії відношень та властивостей. 15
18. Підберіть аргументи, продемонструйте їх зв'язок із тезою, використовуючи дедуктивну форму міркування. Тезис: "Дане правопорушення К. є антисоціальним". 16
19. Побудуйте пряме і побічне спростування тези, вказавши умовну схему спростування: "Студенту не потрібні знання законів логіки". 17
Список літератури 17
КОНТАКТИ

Перейти...ГОТОВІ РОБОТИ

ПерейтиНАШІ ПРОПОЗИЦІЇ

Переглянути...


all right reserved INPOS ©

by avtostopom ©